Lid worden

Het ledenaantal is al jaren ongeveer gelijk:  we mogen ongeveer negenhonderd gezinnen van lidmaatschapskaarten voorzien; circa de helft van alle inwoners is lid!
In 2014 is de wijkvereniging overgegaan tot het automatisch incasseren, zodat het “gedoe” met acceptgirokaarten tot het verleden behoort. Het SEPA machtigingsformulier kunt u  hier downloaden, afdrukken en invullen.

Mogen we u binnenkort ook als lid begroeten?  Met uw lidmaatschapskaart heeft nu niet alleen voordeel bij evenementen, maar steunt u vooral het werk van de wijkvereniging (ook als u zelf geen kinderen -meer- heeft): kinderactiviteiten, dierenweide, volkstuinen, aanleg speelplekken, zorg voor de senioren, leefbaar houden van de wijk, en bovenal zijn we met veel leden een betere gesprekspartner van de overheden als het gaat om aanpassingen in de wijk.

Het lidmaatschap is als volgt opgebouwd:
Alleenstaanden en gezinnen zonder kinderen betalen  € 7.50
Gezinnen mét kinderen betalen (ongeacht het aantal)  € 10,-
Er zijn ook inwoners die spontaan meer betalen, we hopen dat dit goede voorbeeld anderen zal inspireren.

Mocht U na een machtiging geen lid meer willen zijn (of een ander bedrag willen gaan betalen) dan kunt u ons mailen: penningmeester@wijkverenigingwvf.nl
LET OP: we sturen u binnen 14 dagen een mail terug dat we uw verandering hebben verwerkt. Als u geen mail krijgt is er iets fout gegaan, neem dan contact met ons op.
Natuurlijk kunt u ook een briefje met de wijziging in de bus doen bij de secretaris, Steenboerweg 37.

Oja, omdat de gemeente Zwolle per wijk subsidie geeft mogen we alleen leden aannemen uit Westenholte, Voorst en Frankhuis. Woont U buiten dit gebied en wilt u toch deelnemen aan WVF-activiteiten dat kunt u donateur worden voor € 8,50, te betalen op bovenstaande rekening onder vermelding van naam/adres en het woord ‘donateur’. Een donateur ontvangt geen Stins, heeft geen stemrecht, maar mag wel aan activiteiten deelnemen (de Stins is natuurlijk wel vanaf de site te bekijken / downloaden).