Wijkblad De Stins

In Westenholte, Voorst en Frankhuis wordt het wijkblad “De Stins” negen maal per jaar huis-aan-huis verspreid door zo’n 30 bezorgers. Tevens gaan er exemplaren naar gemeentelijke instanties en bedrijven. Tenslotte liggen er ook meeneemexemplaren in Het Anker en de Jumbo. In totaal zijn er 2400 Stinsen iedere maand.

Digitaal achief
De Stins is ook digitaal te bekijken.  Zodra De Stins drukklaar is, wordt die in het archief  geplaatst. Dat is vooral makkelijk voor mensen buiten Westenholte, die geen Stins krijgen.
Ze staan daar allemaal (vanaf de oprichting in 1972) in één lange rij als pdf-file. De oudere Stinsen zijn kopieën van de papieren Stins, de kwaliteit is niet altijd even goed, maar de artikelen zijn meer dan leesbaar! Vanaf 2008 werden er digitale exemplaren naar de drukker gestuurd en direct ook in het archief geplaatst. Vanaf die tijd was het origineel meestal met kleurenfoto’s, terwijl de gedrukte Stins zwart-wit was. Vanaf juni 2017  wordt De Stins bij een nieuwe drukker gedrukt, geheel in kleur.

Copij
Wilt U tekst sturen naar De Stins, lees dan eerst de richtlijnen  De kopij kan gestuurd worden via stins@wijkverenigingwvf.nl. De basis-spelregels zijn, dat de artikelen die worden ingediend met de wijk te maken moeten hebben, niet beledigend zijn voor bepaalde mensen of groepen, voorzien zijn van een afzender en een niet-commercieel karakter dragen. Zie verder de richtlijnen. Copij kan via de mail in de meest voorkomende formaten worden aangeleverd. Foto’s alleen mailen als ‘origineel foto-bestand’, bv jpg, dus niet opgenomen in een Word-bestand.

Verschijningsdata
De verschijningsdata en de inleverdata voor copij staat altijd achterin De Stins,  onder de agenda.