11 april ledenvergadering wijkvereniging

11 april ledenvergadering wijkvereniging

Op woensdag 11 april vindt de jaarlijkse ALV plaats (Algemene Leden Vergadering).
Op deze bijeenkomst wordt het afgelopen jaar doorgenomen, de activiteiten en de financiën.
Ook wordt ingegaan op de activiteiten en plannen voor 2018.
Plaats: Het Anker
Datum: woensdag 11 april.
Aanvang: 20:00 uur
Agenda:

 1. opening
 2. verslag ALV 2017
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslagen van de werkgroepen
 5. Financieel jaarverslag + kascontrole
 6. Het stinspark
  Er zal een plan getoond worden voor een nieuwe toekomst van het Stinspark.
  Geerdink Tuinen zal een ontwerp tonen, hoe het eruit zou kunnen (!) zien.
  Michael Klomp  (Stads-archeoloog) en Jos Stöver (adviseur Rijksdienst voor Cultureel erfgoed) geven een presentatie over de historie van het Stinspark.
 7. Jubilarissen
 8. Rondvraag
 9. Sluiting met een drankje

De vergaderstukken kunnen worden opgevraagd bij de secretaris Linda Bosselaar:
secretaris@wijkverenigingwvf.nl