24 april: Nieuwe Algemeen ledenvergadering

24 april: Nieuwe Algemeen ledenvergadering

Naar aanleiding van de ledenvergadering op 20 maart 2017 nodigt het bestuur van de wijkvereniging u hierbij nogmaals uit voor een (aanvullende) algemene ledenvergadering.
De reden hiervoor is dat tijdens de ledenvergadering op 20 maart onvoldoende leden aanwezig waren om te kunnen stemmen over het wijzigen van de statuten. Conform de statuten wordt daarom nogmaals een algemene ledenvergadering uitgeroepen, waarbij de wijziging van de statuten centraal staat.

De algemene ledenvergadering zal worden gehouden op 24 april a.s. om 20.00 uur in Het Anker.
De vergaderstukken kunnen worden opgevraagd via: secretaris@wijkverenigingwvf.nl.
Namens het dagelijks bestuur van de wijkvereniging
Linda Bosselaar-Modderkolk (secretaris WVF)