Nieuwste Stins

Bewoners buiten het verspreidingsgebied van De Stins hebben nu ook de gelegenheid om het maandelijkse informatie-boekje uit Westenholte-Voorst-Frankhuis te lezen. Alle oude Stinsen (vanaf de oprichting) zijn gedigitaliseerd en worden als pdf-file bewaard in  ons digitale archief.  Ook op de site van Stinskracht staan de laatste oude Stinsen te lezen.

Het archief van De Stins