Vanmorgen is een begin gemaakt met de nieuwbouw: Eerst het uitzetten, dan het plaatsen van de poeren voor de fundering, dan het verleggen van de electra etc, dan het vloer storten. Over enkele weken moet het helemaal klaar zijn, de …….

De sloop van de oude dierenweide ligt op schema. Vanmorgen (5 september) kwamen de “mannen in witte pakken” om de asbestplaten van het dak te verwijderen. Verderop in de week wordt het restant gesloopt om plaats te maken voor de nieuwbouw. …….

NOG 7 WEKEN!!! En dan wordt begonnen met het slopen van de stal op de Stinsweide. De vergunningen zijn allemaal binnen en het overgrote deel van de financiën is rond. Op 21 juni is er een extra Algemene Leden Vergadering …….

Inmiddels zijn  de tekeningen van de nieuwe stal bekend (pdf) Hierbij ook een kopie van het artikel in De Stentor van 25 mei 2011 (pdf) Ook is er een sponsoringsbrief voor bedrijven, die ook te downloaden is (pdf) Voorlopige her-indeling …….

Op de tijdelijke pagina’s hieronder houden we je op de hoogte van de vorderingen op de dierenweide Het Stinspark wordt opgeknapt. Vanuit de Wijkvereniging WVF en de werkgroep Stinsweide wordt al geruime tijd gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw onderkomen …….

In een van de eerste Stinsen staat een verhaal over de belegering van kasteel De Voorst. Het komt uit: “Schoolplaten voor de Vaderlandsche Geschiedenis”, door J.W. de Jongh en H. Wagenvoort, uitgegeven bij J.B. Wolters in Groningen, en is uitgeschreven …….

1 16 17 18