Werkgroepen

de Wijkvereniging

De wijkvereniging (de naam zegt het al) is een vereniging van inwoners van Westenholte,Voorst en Frankhuis. De vereniging is opgericht op 24 mei 1972 er zijn ruim 900 gezinnen lid.  (ook lid worden, zie LID WORDEN voor contributie-bedragen en girorekening)

Het doel van de wijkvereniging is: “het leefbaar houden van de wijk en het behartigen van de belangen van de bewoners naar officiële instanties.”
Om dat doel te bereiken organiseren vrijwilligers van de wijkvereniging een breed scala aan activiteiten:  van jeugdland tot sinterklaas, van seniorenbingo tot volkstuinen, van kledingbeurzen tot dierenweide, van badminton tot toneelvoorstellingen.
Ook de KALENDER geeft een goed overzicht van alles wat de wijkvereniging in Westenholte organiseert.  Natuurlijk zijn er daarnaast vele andere verenigingen in Westenholte met eigen activiteiten en eigen sites.

Het dagelijkse leiding van de wijkvereniging berust bij het bestuur, dat de overkoepelende zaken regelt zoals financiën, subsidieaanvragen, en onderlinge contacten. Alle andere activiteiten van de wijkvereniging worden verzorgd door de werkgroepen. Die werken helemaal zelfstandig, onder de vlag en de regels van de wijkvereniging.

Indien u ook een rol wilt spelen in het leefbaar houden van uw wijk, meld u aan als vrijwilliger van een van de werkgroepen of mail naar bestuur@wijkverenigingwvf.nl