Belangenbehartiging

De wijkvereniging houdt een vinger aan de pols wat betreft alle zaken, die in Westenholte/Voorst en Frankhuis spelen. Zeker als het om zaken gaat waar gemeente of andere overheden bij betrokken zijn. De wijkvereniging heeft vele voelhorens uitstaan in de wijk. Indien mogelijk is een vertegenwoordiger van de wijkvereniging ook aanwezig op de wijkspreekuren, die eenmaal per maand op donderdag in het Anker worden gehouden.

Als de situatie daarom vraagt zal de wijkvereniging contact zoeken met de gemeente en proberen tot een oplossing van het probleem te komen of te bemiddelen.
Per probleem wordt door de wijkvereniging gezocht naar een persoon die voor de wijk dit het beste kan aanpakken.
Heeft U een probleem en wilt U dat de wijkvereniging voor u bemiddelt: neem contact op met het secretariaat (zie adresgegevens) of vul het contactformulier in.