Beurzen

De werkgroep beurzen (voorheen vrouwenwerkgroep) organiseert 2x per jaar een kinderkledingbeurs. In het voorjaar een voorjaars/zomerbeurs en in het najaar een najaars/winterbeurs. Tevens wordt er 1 keer per jaar, in het najaar (een paar weken voor de Sinterklaas) een speelgoedbeurs gehouden.
We doen dit met hulp van een grote groep enthousiaste vrijwilligers, zonder wie wij dit alles niet zouden kunnen doen. De beurzen worden ruim van tevoren aangekondigd via posters en een stukje in “De Stins”. Daar staat ook in hoe je je eventueel kunt aanmelden.


Doordat steeds meer mensen kopen via marktplaats of facebookgroepen is het in 2018 niet meer rendabel om kledingbeurzen te organiseren. De vrijwilligers hebben daarom, samen met het bestuur, in de zomervakantie van 2018 besloten om de werkgroep op te heffen. De informatie hieronder laten we staan als een soort afscheid/terugblik.  

Kleding/speelgoed wordt vrijdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur ingeleverd, en zaterdagmorgen tussen 9.30 en 11.00 uur (speelgoed tot 10.30 uur) verkocht in De Stinskerk.

Foto’s van een kledingbeurs staan in het Foto-Album bij werkgroepen/vrouwen
De gebruiksaanwijzingen voor de beurzen zijn als pdf te downloaden:


informatie speelgoedbeurs     invullijst speelgoedbeurs

informatie kledingbeurs       invullijst kledingbeurs

Enkele bijzonderheden:

  • ALGEMEEN:  De uitgifte van codes begint 3 weken voor de beurs.
  •  ADRES VANAF SEPT 2017: Stinskerk, Westenholterweg 19, 8042 AE Zwolle.
  • KLEDING: Het is de bedoeling dat u uw kleding zelf thuis prijst en samen met een ingevulde lijst, voorzien van uw persoonlijke code de kleding in een big shopper bij de deur inlevert. Kijk hier voor een  indicatie kledingprijzen  die u kunt vragen
  • SPEELGOED: Wij willen er op wijzen dat het inbrengen en keuren van speelgoed gebeurt in het bijzijn van de inbrenger. Door de omvang van speelgoed is het niet mogelijk dit met behulp van het afgiftesysteem te doen.

Attentie: Op de beurzen accepteren wij geen biljetten van € 50,- in verband met de uitbetaling aan onze inbrengers.

Mocht je verdere informatie willen kun je bellen met de contactpersoon.
Tot ziens op een van de beurzen!