Bestuur WVF

Het bestuur zorgt voor de voortgang van de processen, die door de werkgroepen in gang worden gezet. Tevens zorgt het bestuur voor de contacten met gemeente en de afhandeling van alle financiële zaken van de wijkvereniging. Het bestuur is ook de spreekbuis en het eerste aanspreekpunt van de wijkvereniging. Het bestuur overlegt zeer regelmatig met iedere werkgroep en driemaal per jaar is er een gezamenlijk overleg, het Algemeen Bestuur.

portret Luut Kroes > portret-bregjevd-lisdonk portret Martijn Ganzefles portret-koos-bakker
Voorzitter
Luut Kroes
Secretaris
Linda Bosselaar
Penningmeester
Bregje v d Lisdonk
Communicatie
Martijn Ganzevles
lid
Koos Bakker

Voor de vergaderdata: zie de agenda (kalender)