Jongeren

De werkgroep Jongeren richt zich met name op jongeren van 8 tot 15 jaar. Ze heeft vooral naam gemaakt met jaarlijks terugkerende activiteiten als Huttendorp (laatste week van de basisschool-zomervakantie), en de survival vlak vóór de schoolvakantie.

Naast genoemde activiteiten heeft de werkgroep bemoeienissen met de ontwikkeling -gezamenlijk met de Gemeente en Het Anker- van een jongeren beleid voor jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar. Hierbij moet worden gedacht aan de realisering van disco en de inrichting van een hangplek in het Stinspark.

Contactpersoon
Erwin Weertman (038) 4211686

werkgroep-huttendorp
Impressie van huttendorp: voor meer foto’s zie het FotoAlbum onder werkgroepen