Ledenadministratie

Ongeveer 900 gezinnen krijgen een lidmaatschapskaart;  circa de helft van alle inwoners is lid!!

Mogen we u binnenkort ook als lid begroeten? Met uw lidmaatschapskaart heeft nu niet alleen voordeel bij evenementen, maar steunt u vooral het werk van de wijkvereniging (ook als u zelf geen kinderen -meer- heeft): kinderactiviteiten, dierenweide, aanleg speelplekken, zorg voor de senioren, leefbaar houden van de wijk, en bovenal zijn we met veel leden een betere gesprekspartner van de overheden,

De leden van de werkgroep ledenadministratie zorgen ervoor dat ieder jaar alle betalingen netjes verwerkt worden en dat daarna de ledenkaarten worden gedistribueerd.

Hoe U lid kunt worden leest u bij “algemeen – lid worden

Contact
penningmeester@wijkverenigingwvf.nl