Stins

“De Stins” is het wijkblad van de wijkvereniging.
Voor de komst van deze website was “De Stins” de enige mogelijkheid om met de inwoners van Westenholte/Voorst/Frankhuis te communiceren. (naast het publicatiebord op het Petuniaplein).
Ondanks de nieuwe communicatiemiddelen blijft “De Stins” een waardevol informatiemiddel voor veel bewoners. vanaf 2018 verschijnt het blad volledig in kleur, 9 maal maal per jaar, en worden er 2400 huis-aan-huis verspreid in Westenholte, Voorst en Frankhuis.  Mensen buiten de wijk kunnen de Stins digitaal bekijken in ons archief .

Het blad wordt voor ¾ bekostigd uit advertentiekosten. De mensen van deze werkgroep zorgen voor de opmaak, druk en verspreiding van het wijkblad. De inhoud wordt voor het grootste deel door de werkgroepen van de wijkvereniging aangedragen.

Contact kan via stins@wijkverenigingwvf.nl
Meer informatie over De Stins staat onder Algemeen > Stins