Website

Op de website streeft de wijkvereniging naar actuele berichten en foto’s.
Achtergrond-artikelen en verslagen van activiteiten komen in De Stins terecht.

Berichten voor de website kunnen gemailed worden naar info @ wijkverenigingWVF.nl
Te denken valt aan artikelen, die niet meer in De Stins kunnen, of data voor de activiteiten-agenda.
Overigens is er een constante uitwisseling tussen Stinsredactie en website-redactie.

De “nieuwsfoto” van de website bestaat meestal uit een recente foto.

De website wordt bijgehouden door André van den Akker (backup is Martijn Ganzevles  -Stins-)
Ook maakt André de meeste foto’s, die erop te zien zijn, maar natuurlijk zijn ook foto’s van anderen zeer welkom!! Zie het FotoAlbum voor een impressie van de activiteiten van de werkgroepen.